Disco Mazovia
Otwarcie Oddziału Scania Polska
Kongresy MTU
Ogólnopolski Festiwal Disco Polo Disco Mazovia
Festyn Kotuń
Festyn Wodynie
Festyn Chodów
Teatr Ognia
Lasery